Rolf Härén

Konsult: Projektering, projektledning, besiktning
Affärsområde: Snösystem för skidanläggningar
Hissar och rulltrappor

Tel: 070-647 14 74   |   rolf@harens.se

Kathrin Härén

Leg. Arbetsterapeut, MSC, Med. Lymfterapeut
Specialistområde: Rehabilitering av hand/armskador
Arbetsplats: Specialistläkarhuset i Sundsvall AB

Tel: 070-572 58 67   |   kathrin@harens.se

Häréns Sundsvall AB   |   Thulegatan 25   |   852 36 Sundsvall   |   Tel: 060-157360